Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Enkät: Sverige kraftsamlar inom området spårbarhet

March 31 @ 08:00 - 17:00

Både inom EU och i Sverige finns önskan om att produkter ska vara hållbara (miljömässigt, socialt och ekonomiskt). Sveriges regering menar att omställning till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Det finns därför behov av spårbarhet och informationsdelning i leveranskedjor för att möjliggöra den cirkulära ekonomin med cirkulära material- och produktströmmar.

Hur ser det då ut hos organisationer verksamma i Sverige? Finns förutsättningarna att möta dessa önskemål? Finns utvecklingsbehov, och i så fall vilka? Ge oss fem minuter av din tid och hjälp oss att svara på följande frågor:

Gå till enkäten >>

Enkäten genomförs inom projektet Trust4Value med medel från Vinnova och Naturvårdsverket.  Projektparter: Stiftelsen Chalmersindustriteknik, Svenska institutet för standarder, Quceem AB, RISE, TCO development, Axfoundation och GS1 Sweden.

Kontaktperson: Marie-Louise Lagerstedt Eidrup (marie-louise.lagerstedt.eidrup@chalmersindustriteknik.se)

*** De inlämnade uppgifterna kommer att användas av partners i projektet Trust4Value.

Details

Date:
March 31
Time:
08:00 - 17:00