Cirkulärt kretslopp för näringsämnen och matproduktion

Cirkulärt kretslopp för näringsämnen och matproduktion

Monica-Odlare-1080-x-1080

En av våra största utmaningar gällande hållbarhet och cirkulära samhällen är att hantera det allt ökande kravet på matproduktion och naturresurser. Det finns ett stort behov av att sluta kretsloppet för viktiga näringsämnen. För att uppnå cirkularitet, spårbarhet och hållbara värdekedjor för matproduktion och näringsämnen så är det viktigt att vi utnyttjar lokala resurser.

Man räknar med att världens totala matproduktion kommer behöva fördubblas år 2050. I dagens jordbruk tas endast ca 50% av det gödslade kvävet upp av grödorna och dessutom förflyttas endast 4–14% av kvävet genom näringskedjan för att sedan utnyttjas som protein i konsumerad mat.

I detta område avser vi att utreda möjligheterna att:

  • Utvinna kväve, fosfor och andra näringsämnen från organiska avfallsfraktioner i samhället. Dessa fraktioner har generellt ett högt näringsinnehåll, men effektiva tekniker för att utvinna näringsämnena och återföra dessa till matproduktionen saknas idag.
  • Använda utvunna näringsämnen som gödsel i lokal matproduktion. Vi kommer att nyttja dels ett fältförsök på Brunnby Gård i Västerås, och dels en urban vertikal odling i DN-skrapan i Stockholm. Idag importeras ca 50% av frukt, grönsaker och örter, trots att lokala odlingar är mer närings-effektiva och kan minska de stora förluster som förekommer i dagens konventionella jordbruk.
  • Omvandla organiskt avfall via termiska processer, som därefter kan återanvändas.
  • Utveckla metoder för att spåra och koppla näringsinnehållet i avfallsfraktionen till grödornas gödslingsbehov.

En av våra största utmaningar gällande hållbarhet och cirkulära samhällen är att hantera det allt ökande kravet på matproduktion och naturresurser. Det finns ett stort behov av att sluta kretsloppet för viktiga näringsämnen. För att uppnå cirkularitet, spårbarhet och hållbara värdekedjor för matproduktion och näringsämnen så är det viktigt att vi utnyttjar lokala resurser.

Man räknar med att världens totala matproduktion kommer behöva fördubblas år 2050. I dagens jordbruk tas endast ca 50% av det gödslade kvävet upp av grödorna och dessutom förflyttas endast 4–14% av kvävet genom näringskedjan för att sedan utnyttjas som protein i konsumerad mat.

I detta område avser vi att utreda möjligheterna att:

  • Utvinna kväve, fosfor och andra näringsämnen från organiska avfallsfraktioner i samhället. Dessa fraktioner har generellt ett högt näringsinnehåll, men effektiva tekniker för att utvinna näringsämnena och återföra dessa till matproduktionen saknas idag.
  • Använda utvunna näringsämnen som gödsel i lokal matproduktion. Vi kommer att nyttja dels ett fältförsök på Brunnby Gård i Västerås, och dels en urban vertikal odling i DN-skrapan i Stockholm. Idag importeras ca 50% av frukt, grönsaker och örter, trots att lokala odlingar är mer närings-effektiva och kan minska de stora förluster som förekommer i dagens konventionella jordbruk.
  • Omvandla organiskt avfall via termiska processer, som därefter kan återanvändas.
  • Utveckla metoder för att spåra och koppla näringsinnehållet i avfallsfraktionen till grödornas gödslingsbehov.