Digitala tvillingar i cirkulära värdenätverk

Digitala tvillingar i cirkulära värdenätverk

Karin-Wannerberg

För att åstadkomma nya cirkulära samarbeten behöver fler kunna dela och konsumera data. Dessvärre är det idag svårt för olika aktörer att dela data i tillräcklig utsträckning då det finns det begränsad samsyn rörande hur data ska tolkas och konsumeras. Vi hävdar att kärnlogiken för de cirkulära värdenätverk som skapas i dessa samarbeten bör vara gemensam och beskrivas i ett digitalt språk som översätter mellan branscher och kunskapsdomäner, för att på så sätt göra mer data tillgängligt för fler, samtidigt som ägarskap och användning måste hanteras på ett för alla parter godtagbart sätt. Vi kommer att adressera utmaningarna förknippade med att beskriva decentraliserade data i syfte att göra detta data tolkningsbart och användbart. Detta för att skapa digitala tvillingar av cirkulära värdenätverk som kommer dela samma grundläggande definitioner och funktionalitet.

Genom att använda öppna webbstandarder för att skapa semantisk interoperabilitet visar vi på möjligheten att skapa ett digitalt språk för att beskriva cirkulära värdenätverk. Med hjälp av detta språk kommer olika aktörer från olika branscher kunna beskriva och dela cirkulära data på ett sätt som är säkert och skalbart. Dessutom öppnas nya möjligheter för datadelning, vilket öppnar för nya samarbeten. Kompletterande behövs ett teoretiskt ramverk som stöttar i att bygga upp språket och göra det användbart för olika aktörer.

Byggbranschen är en av världens största konsumenter av energi och råvaror och har således en mycket stor potential att skapa positiv förändring. Detta delprojekt kommer därför testa och verifiera dessa tekniker genom scenarion och simulerade informationsflöden i byggbranschen. Teknik och teori kommer att valideras genom ett användningsfall inom byggbranschen. Målet är att designa ett cirkulärt värdenätverk för återanvändning baserat på semantiskt länkade data som gör det möjligt att återanvända byggkomponenter från en byggnad.

För att åstadkomma nya cirkulära samarbeten behöver fler kunna dela och konsumera data. Dessvärre är det idag svårt för olika aktörer att dela data i tillräcklig utsträckning då det finns det begränsad samsyn rörande hur data ska tolkas och konsumeras. Vi hävdar att kärnlogiken för de cirkulära värdenätverk som skapas i dessa samarbeten bör vara gemensam och beskrivas i ett digitalt språk som översätter mellan branscher och kunskapsdomäner, för att på så sätt göra mer data tillgängligt för fler, samtidigt som ägarskap och användning måste hanteras på ett för alla parter godtagbart sätt. Vi kommer att adressera utmaningarna förknippade med att beskriva decentraliserade data i syfte att göra detta data tolkningsbart och användbart. Detta för att skapa digitala tvillingar av cirkulära värdenätverk som kommer dela samma grundläggande definitioner och funktionalitet.

Genom att använda öppna webbstandarder för att skapa semantisk interoperabilitet visar vi på möjligheten att skapa ett digitalt språk för att beskriva cirkulära värdenätverk. Med hjälp av detta språk kommer olika aktörer från olika branscher kunna beskriva och dela cirkulära data på ett sätt som är säkert och skalbart. Dessutom öppnas nya möjligheter för datadelning, vilket öppnar för nya samarbeten. Kompletterande behövs ett teoretiskt ramverk som stöttar i att bygga upp språket och göra det användbart för olika aktörer.

Byggbranschen är en av världens största konsumenter av energi och råvaror och har således en mycket stor potential att skapa positiv förändring. Detta delprojekt kommer därför testa och verifiera dessa tekniker genom scenarion och simulerade informationsflöden i byggbranschen. Teknik och teori kommer att valideras genom ett användningsfall inom byggbranschen. Målet är att designa ett cirkulärt värdenätverk för återanvändning baserat på semantiskt länkade data som gör det möjligt att återanvända byggkomponenter från en byggnad.

För att åstadkomma nya cirkulära samarbeten behöver fler kunna dela och konsumera data. Dessvärre är det idag svårt för olika aktörer att dela data i tillräcklig utsträckning då det finns det begränsad samsyn rörande hur data ska tolkas och konsumeras. Vi hävdar att kärnlogiken för de cirkulära värdenätverk som skapas i dessa samarbeten bör vara gemensam och beskrivas i ett digitalt språk som översätter mellan branscher och kunskapsdomäner, för att på så sätt göra mer data tillgängligt för fler, samtidigt som ägarskap och användning måste hanteras på ett för alla parter godtagbart sätt. Vi kommer att adressera utmaningarna förknippade med att beskriva decentraliserade data i syfte att göra detta data tolkningsbart och användbart. Detta för att skapa digitala tvillingar av cirkulära värdenätverk som kommer dela samma grundläggande definitioner och funktionalitet.

Genom att använda öppna webbstandarder för att skapa semantisk interoperabilitet visar vi på möjligheten att skapa ett digitalt språk för att beskriva cirkulära värdenätverk. Med hjälp av detta språk kommer olika aktörer från olika branscher kunna beskriva och dela cirkulära data på ett sätt som är säkert och skalbart. Dessutom öppnas nya möjligheter för datadelning, vilket öppnar för nya samarbeten. Kompletterande behövs ett teoretiskt ramverk som stöttar i att bygga upp språket och göra det användbart för olika aktörer.

Karin-Wannerberg

Byggbranschen är en av världens största konsumenter av energi och råvaror och har således en mycket stor potential att skapa positiv förändring. Detta delprojekt kommer därför testa och verifiera dessa tekniker genom scenarion och simulerade informationsflöden i byggbranschen. Teknik och teori kommer att valideras genom ett användningsfall inom byggbranschen. Målet är att designa ett cirkulärt värdenätverk för återanvändning baserat på semantiskt länkade data som gör det möjligt att återanvända byggkomponenter från en byggnad.

Motivering

Omställningen till en cirkulär ekonomi är avgörande för att skapa en hållbar framtid. För att skapa nya samarbeten som driver på omställningen måste nya samarbeten och värden skapas. För att göra detta möjligt måste vi basera dessa samarbeten på fakta och källdata, samt att vi måste prata samma språk för att översätta mellan olika industrier och kunskapsdomäner. En cirkulär ekonomi är också en datadriven ekonomi och i det sammanhanget är förståelsen och möjligheten att kunna konsumera och agera på data i realtid avgörande. Ragnsells är ett miljöföretag som arbetar för en hållbar användning av världens resurser, vi ser därför övergången till en cirkulär ekonomi som strategiskt viktig, inte bara för oss som företag, utan för alla. Baserat på vår erfarenhet av cirkulära värdeflöden har vi många gånger upplevt svårigheterna i att få tillgång till data, och att det inte finns en gemensam syn på grundläggande cirkulära egenskaper som gör det möjligt att dela data på ett effektivt sätt. Tillgången till data är kritisk för att skala den cirkulära ekonomin och vi ser detta arbete som strategiskt viktigt i att driva fram nya lösningar.