Digitala produktpass inom textil

Digitala produktpass inom textil

Jenny Wärn-5 1080 x 1080

Delprojektet syftar till att effektivisera och minska miljöpåverkan från den textila värdekedjan, med fokus på användarfasen. Målet är att minska textilavfall och varumärkens beroende av jungfruligt material, genom att möjliggöra en ökad livslängd och cirkularitet för deras produkter via spårbarhetsdata och ett standardiserat verktyg som förlänger användarfasen.

TrusTrace har en plattform som möjliggör strategiska initiativ som gör textilindustrin mer hållbar. Tillsammans med Fjällräven kan systemets potential och skalbarhet testas och utvärderas i en verklig miljö. För att möjliggöra detta kommer arbetet fokusera på applicering av följande tekniska innovationer och funktioner:

1. Ett unikt ID för varje produkt: Skapa ett unikt ID för varje individuell produkt, för att spåra produkts livscykel och registrera data relaterat till dess användarfas.

2. Lagra produktens designdata: Produktinformation lagras i TrusTrace’s plattform, som sedan kan användas för sortering och uppdelning av produktens beståndsdelar i slutet av produktens liv.

3. Samla in och lagra spårbarhetsdata: Existerande industrialiserad funktionalitet i TrusTrace’s plattform kan användas för att samla in data om produktens värdekedja.

4. Data om primär konsumentförsäljning: Data skickas från varumärket och lagras i TrusTraces plattform genom ett POS, ”Point of Sale”, system.

5. Lagra data kring eventuell återlämning av plagg: Plaggets skick utvärderas efter retur och ett nästa steg rekommenderas via plattformen.

6. Lagra reparationsdata: Om plagg repareras lagras data hos TrusTrace, såsom vad som lagats
och hur.

7. Lagra data vid andra försäljningsskedet: Vid omförsäljning kan ytterligare en användningscykel registreras och processen börjar om.

8. Sortering och återvinning: Eventuella återvinningsaktörer kan få fram data kring produktmaterialet som möjliggör sortering.

Motivering

TrusTrace har en ambition om att accelerera transformationen till mer hållbara lösningar, och detta gäller både i själva produktionen, men också i hur textilier används och återanvänds. De viktigaste parameter för att minska miljöpåverkan av modeindustrin är att minska produktionen av nya produkter och användning av jungfruliga materialer, samt att öka livslängden av produkten genom reparation, återförsäljning och ökad återvinning.

Transparens, data och information är ett nödvändig fundament för att kunna bygga ett ekonomisk cirkulärt system som inte bara är baserat på en förväntning att det fungerar, men på beprövade lösningar och faktiska bevis. Med hjälp av TrusTraces plattform, förväntar vi oss att varumärken kommer kunna implementera cirkularitet i deras verksamhet på ett hållbart och ekonomisk sätt, och genom att få fler aktörer i branschen att anpassa sin verksamhet för cirkularitet, kommer vi kunna göra skillnad på miljöpåverkan av modebranschen.

Delprojektet syftar till att effektivisera och minska miljöpåverkan från den textila värdekedjan, med fokus på användarfasen. Målet är att minska textilavfall och varumärkens beroende av jungfruligt material, genom att möjliggöra en ökad livslängd och cirkularitet för deras produkter via spårbarhetsdata och ett standardiserat verktyg som förlänger användarfasen.

TrusTrace har en plattform som möjliggör strategiska initiativ som gör textilindustrin mer hållbar. Tillsammans med Fjällräven kan systemets potential och skalbarhet testas och utvärderas i en verklig miljö. För att möjliggöra detta kommer arbetet fokusera på applicering av följande tekniska innovationer och funktioner:

1. Ett unikt ID för varje produkt: Skapa ett unikt ID för varje individuell produkt, för att spåra produkts livscykel och registrera data relaterat till dess användarfas.

2. Lagra produktens designdata: Produktinformation lagras i TrusTrace’s plattform, som sedan kan användas för sortering och uppdelning av produktens beståndsdelar i slutet av produktens liv.

3. Samla in och lagra spårbarhetsdata: Existerande industrialiserad funktionalitet i TrusTrace’s plattform kan användas för att samla in data om produktens värdekedja.

4. Data om primär konsumentförsäljning: Data skickas från varumärket och lagras i TrusTraces plattform genom ett POS, ”Point of Sale”, system.

5. Lagra data kring eventuell återlämning av plagg: Plaggets skick utvärderas efter retur och ett nästa steg rekommenderas via plattformen.

Jenny Wärn-5 1080 x 1080

Delprojektledare Jenny Wärn, Trustrace

6. Lagra reparationsdata: Om plagg repareras lagras data hos TrusTrace, såsom vad som lagats
och hur.

7. Lagra data vid andra försäljningsskedet: Vid omförsäljning kan ytterligare en användningscykel registreras och processen börjar om.

8. Sortering och återvinning: Eventuella återvinningsaktörer kan få fram data kring produktmaterialet som möjliggör sortering.

Motivering

TrusTrace har en ambition om att accelerera transformationen till mer hållbara lösningar, och detta gäller både i själva produktionen, men också i hur textilier används och återanvänds. De viktigaste parameter för att minska miljöpåverkan av modeindustrin är att minska produktionen av nya produkter och användning av jungfruliga materialer, samt att öka livslängden av produkten genom reparation, återförsäljning och ökad återvinning.

Transparens, data och information är ett nödvändig fundament för att kunna bygga ett ekonomisk cirkulärt system som inte bara är baserat på en förväntning att det fungerar, men på beprövade lösningar och faktiska bevis. Med hjälp av TrusTraces plattform, förväntar vi oss att varumärken kommer kunna implementera cirkularitet i deras verksamhet på ett hållbart och ekonomisk sätt, och genom att få fler aktörer i branschen att anpassa sin verksamhet för cirkularitet, kommer vi kunna göra skillnad på miljöpåverkan av modebranschen.