4 steps to GTIN

4 steps to GTIN

Bernt-Olausson-1080-x-1080

Den långa livscykeln för byggd miljö försvårar cirkulära processer. Objekt med egenskaper behöver kunna spåras genom hela livscykeln. Idag saknas däremot gemensamma standarder och praktiskt genomförbara metoder som stöder digitalt utbyte av information mellan alla inblandade parter.

Syftet med delprojektet är att i form av en förstudie inom Trace4Value beskriva kvalitetssäkring, spårbarhet och enhetliga format för sådant informationsutbyte, samt att etablera processer baserade på internationella standarder. Projektbeskrivningen som följer nedan är ett utkast på ett större planerat projekt.

I flera projekt inom Smart Built Environment, DSCiBE (GS1 och buildingSMART International), Sam­verkans­projekt Cederhusen samt hos Svenskt Trä har en metodik utvecklats för hur information kan flöda genom livscykeln för byggd miljö. Den benämns ”4 steps to GTIN”. Grundläggande faktorer är:

  • Kravställande: CoClass för klassifikation och identifikation av funktionella byggobjekt (construction objects).

  • Gemensam information: Egenskaper och datamallar baserade på europeiska standarder och den europeiska byggproduktförordningen.

  • Produktion: GS1-standarden tillför bland annat de identifierare som globalt stöder spårbarhet för data rörande företagsunika produkttyper och artiklar.

  • Förutsättningen är att data i dessa informationsflöden hanteras i standardiserade format. Därmed skapas möjlighet till spårbar och korrekt information för specifika behov genom hela livscykeln. Den långsiktiga visionen för “4 steps to GTIN” är att hos samhällsbyggnadssektorns parter etablera en metod för tillämpning av ett strukturerat, standardiserat och kvalitetssäkrat informationsutbyte.

Partner:
ARBIO AB (Servicebolag till Svenskt Trä), Anavitor genom ÅKEJ AB, Bjerking, Coresource Solutions AB, ECH management AB, Folkhem Trä AB, ByggPartner, GS1 Sweden, Knauf Danogips, Moelven Wood AB, ProdLib Oy, Rockwool, SCA, Skogsägarna Norra Skog ek för, AB Svenskt Byggtjänst, Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening, Tanico AB, TenC, Tribia AB, Vertex Systems Sweden, Zynka BIM AB

Den långa livscykeln för byggd miljö försvårar cirkulära processer. Objekt med egenskaper behöver kunna spåras genom hela livscykeln. Idag saknas däremot gemensamma standarder och praktiskt genomförbara metoder som stöder digitalt utbyte av information mellan alla inblandade parter.

Syftet med delprojektet är att i form av en förstudie inom Trace4Value beskriva kvalitetssäkring, spårbarhet och enhetliga format för sådant informationsutbyte, samt att etablera processer baserade på internationella standarder. Projektbeskrivningen som följer nedan är ett utkast på ett större planerat projekt.

I flera projekt inom Smart Built Environment, DSCiBE (GS1 och buildingSMART International), Sam­verkans­projekt Cederhusen samt hos Svenskt Trä har en metodik utvecklats för hur information kan flöda genom livscykeln för byggd miljö. Den benämns ”4 steps to GTIN”. Grundläggande faktorer är:

  • Kravställande: CoClass för klassifikation och identifikation av funktionella byggobjekt (construction objects).

  • Gemensam information: Egenskaper och datamallar baserade på europeiska standarder och den europeiska byggproduktförordningen.

  • Produktion: GS1-standarden tillför bland annat de identifierare som globalt stöder spårbarhet för data rörande företagsunika produkttyper och artiklar.

  • Förutsättningen är att data i dessa informationsflöden hanteras i standardiserade format. Därmed skapas möjlighet till spårbar och korrekt information för specifika behov genom hela livscykeln. Den långsiktiga visionen för “4 steps to GTIN” är att hos samhällsbyggnadssektorns parter etablera en metod för tillämpning av ett strukturerat, standardiserat och kvalitetssäkrat informationsutbyte.

Bernt-Olausson-1080-x-1080

Partner:
ARBIO AB (Servicebolag till Svenskt Trä), Anavitor genom ÅKEJ AB, Bjerking, Coresource Solutions AB, ECH management AB, Folkhem Trä AB, ByggPartner, GS1 Sweden, Knauf Danogips, Moelven Wood AB, ProdLib Oy, Rockwool, SCA, Skogsägarna Norra Skog ek för, AB Svenskt Byggtjänst, Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening, Tanico AB, TenC, Tribia AB, Vertex Systems Sweden, Zynka BIM AB