Hoppa till innehåll

4 steg till GTIN

Detta projekt har genomförts som en förstudie under 2022 för att utforma en metodik och ge förslag på praktiska tillämpningar för spårbara informations- och dataflöden för byggnadsobjekt under en byggnads livscykel.

Spårbarhet är en av förutsättningarna för en övergång till cirkulära modeller där exempelvis råvaror och byggprodukter kan återanvändas eller återvinnas för att skapa ett mer hållbart och resurseffektivt byggande.

Titeln på delprojektet 4 steg till GTIN är också namnet på en metodik som bland annat bygger på GS1-standarder för att identifiera, märka, dela och spåra information om företag, produkter, paket, platser med mera. Det skapar förutsättningar för ett gemensamt globalt språk, som både människor och maskiner/system kan läsa och lagra.

GTIN står för Global Trade Item Number och är ett GS1-artikelnummer som används för att ge produkter och förpackningar en globalt unik och spårbar identitet. Under 2018 togs ett gemensamt beslut av olika aktörer inom den svenska byggbranschen att använda GTIN som en gemensam standard för artikelnummer. Sedan dess har arbetet med införandet pågått och användningskraven har successivt ökat.

Genom att använda standardiserad och spårbar identifiering, klassificering och olika definierade egenskaper med standardiserade datamallar kan information och data successivt samlas in för varje byggobjekt. Målet är att skapa möjlighet för varje byggnadsobjekt att redovisa teknisk byggprestanda samt miljö- och klimatpåverkansprestanda så tidigt som möjligt i livscykeln. Syftet är att möjliggöra ett datadrivet underlag för bygg- och miljöbeslut i ett tidigt skede, samt för livscykelanalyser (LCA) och deklarationer av byggnadens klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser.

Partner

ARBIO AB (Servicebolag till Svenskt Trä), Anavitor genom ÅKEJ AB, Bjerking, Coresource Solutions AB, ECH management AB, Folkhem Trä AB, ByggPartner, GS1 Sweden, Knauf Danogips, Moelven Wood AB, ProdLib Oy, Rockwool, SCA, Skogsägarna Norra Skog ek för, AB Svenskt Byggtjänst, Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening, Tanico AB, TenC, Tribia AB, Vertex Systems Sweden, Zynka BIM AB.

Förstudien levererade sin slutrapport i mars 2023. Arbetet kommer att fortsätta baserat på resultaten i rapporten och delas genom partner.

Videor om projektet

From information to opportunities: what steps?

For a more sustainable construction industry – Presentation på Sweden Innovation Days 23 mars 2023

Kontakt

Bernt Olausson

Delprojektledare
Svenskt Trä