Hoppa till innehåll

Digitala tvillingar i cirkulära värdenätverk

Nya samarbeten som driver på omställningen är avgörande för att skapa en hållbar framtid. Det här projektet vill skapa digitala tvillingar av cirkulära värdenätverk som delar samma grundläggande definitioner och funktioner i hela byggbranschen.

Bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp av växthusgaser motsvarar 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det innebär cirka 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Branschen är också en av världens största energi- och råvarukonsumenter och har en enorm potential och ansvar att skapa positiv förändring.

Byggbranschen, och många andra branscher, måste anpassa de cirkulära flödena för att bli mer hållbara. Möjligheten att återanvända, återvinna och producera nytt material från avfall är avgörande. I det här delprojektet är vi övertygade om att en av de viktigaste möjligheterna att återanvända, återvinna eller producera nytt material från gamla material är förmågan att dela information genom hela värdenätverket av aktörer.

Data avgörande för att skala upp den cirkulära ekonomin

En cirkulär ekonomi är i stort behov av data och datadriven utveckling. I det sammanhanget är förståelsen och förmågan att konsumera och agera på data i realtid avgörande. Ett av hindren är aktörernas ovilja att dela med sig av data i tillräcklig utsträckning, och det finns ett behov av samsyn kring hur data ska tolkas och användas. Vi behöver ett gemensamt språk – en ontologi.

Vi kommer att ta itu med de utmaningar som är förknippade med att beskriva decentraliserade data för att göra dessa data tolkningsbara och användbara. Delprojektet vill skapa digitala tvillingar av cirkulära värdenätverk som delar samma grundläggande definitioner och funktioner i hela byggbranschen. Nya samarbeten som driver på omställningen är avgörande för att skapa en hållbar framtid.

Tillgång till data i alla branscher är avgörande för att skala upp den cirkulära ekonomin. Vi ser detta arbete som strategiskt viktigt för att driva fram nya lösningar som bidrar till att minska koldioxidavtrycket och använda jungfruliga källor.

Steg för att skapa en digital tvilling av cirkulära värdenätverk:

  • Skapa en gemensam vokabulär, ett nätverk av ontologier som möjliggör semantisk interoperabilitet och decentraliserad datadelning mellan aktörer och datorer
  • Programvarulösning för datadelning
  • Metod för att hitta, analysera och utvärdera cirkulära värdenätverk
  • Utvärdering och validering av de tekniker och teorier som används i detta delprojekt

Detta delprojekt kommer att testa och verifiera dessa tekniker genom scenarier och simulerade informationsflöden i byggbranschen. Projektet kommer att undersöka och analysera det fysiska flödet av planglas från en byggnad till demontering till transportören för återanvändning eller återvinning i det fysiska flödet. Detta cirkulära flöde kommer i projektet att hitta sin väg till spårbarhet och data som kommer att förstås och konsumeras av alla parter som behöver information i flödet, den cirkulära loopen. Både teknik och teori kommer att valideras genom ett use case med planglas.

Partner

Ragn-Sells, White arkitekter, Saint Gobain, Luleå Universitet, Linköpings Universitet och Barkarby Science.

Kontakt

Karin Wannerberg

Delprojektledare
Ragn-Sells