Hoppa till innehåll

Digitala produktpass inom textil

Ladda ner dataprotokoll

Detta projekt ska undersöka utvecklingen, möjligheterna och utmaningarna med ett digitalt produktpass (DPP) för textilier genom att skapa en pilot i realtid.

Textilproduktionen fördubblades under 2000-2015 och förväntas öka med ytterligare 63 procent fram till 2030. Samtidigt kasseras varje år 11 kilo kläder/person inom EU. Den linjära textilindustrin behöver förändras till en mer hållbar och cirkulär industri där materialanvändning och avfall minimeras.

Syftet och det långsiktiga målet med detta projekt är att:

 • Förbättra hållbar produktion
 • Övergång till en cirkulär ekonomi
 • Möjliggöra för myndigheter att verifiera efterlevnad
 • Hjälpa konsumenter att göra hållbara val
 • Skapa nya affärsmöjligheter

Ett av de viktigaste resultaten i projektet är ett dataprotokoll som identifierar databehov och möjliggör informationsutbyte. Protokollet omfattar:

 • struktur och kategorisering av dataattribut baserat på standarder
 • identifierade databehov baserade på varumärkes- och konsumentkrav, DPP-vägledning från EU och relevanta policyer.

LADDA NER DATAPROTOKOLLET

Vi kommer att:

 • Skapa och testa den första versionen av digitalt produktpass för textil för att elektroniskt registrera, bearbeta och dela produktrelaterad information mellan företag i leveranskedjan, mellan myndigheter och konsumenter.
 • Undersöka de möjligheter och utmaningar som implementering av digitala produktpass innebär för textil- och modeföretag i en masteruppsats.

Hur gör vi det?

I pilotprojektet kommer plagg i produktion att testas genom att de märks med en digital bärare som är kopplad till specifika produktdata som genererar ett produkt-ID. Det digitala produktpasset kommer att lagra data om leverantörskedjan och transparens som kommer att vara tillgängliga för konsumenten, varumärkena och myndigheterna från det att varan säljs. Metoden kommer att testas på utvalda produkter i både Kappahls och Marimekkos produktlinjer.
Passet ska fånga och lagra relevant produktdata baserat på den första fasen av det digitala produktpasset ur ett myndighets-/EU-, varumärkes- och konsumentperspektiv. Passet ska möjliggöra unik produktidentifiering och enkelt kunna dela data mellan olika parter genom att följa standarder och vad som redan utvecklas i andra pågående projekt och initiativ globalt.

Varumärkena i projektet drar nytta av kunskapen genom att:

 • Öka produkternas transparens och spårbarhet för att möjliggöra förbättrad konsumentkommunikation och, på lång sikt, produktdesign
 • Efterleva nuvarande och framtida regelverk
 • Ta ett steg närmare att möjliggöra cirkulära materialflöden genom att börja lägga grunden för att dela information med intressenter i en cirkulär värdekedja

Partner

Trustrace, Marimekko, Kappahl, Elis, SIS Svenska Institutet för standarder, GS1, TEXroad Foundation, Circularista, Policy Hub, Alto University (masteruppsats)

 

Tidningen SiliconRepublic uppmärksammar projektet

Läs artikel

Presentation på Sweden Innovation Days 22 mars 2023

Kontakt

Jenny Wärn

Delprojektledare
Trustrace