Hoppa till innehåll

Trust4Value – Policyutveckling för hållbar industri

Målet med projektet är att bygga kapacitet inom spårbarhetsområdet genom att öka organisationers kunskap och förståelse för hela spårbarhetskedjan och därigenom aktivt påverka framtida policy.

Syftet är att öka organisationernas kunskap och förståelse för hur data som genereras inom spårbarhetskedjan kan användas för att uppfylla kraven i befintlig och kommande lagstiftning, och hur dessa påverkar en organisations verksamhet samt stegen före och efter i värdekedjan.

Arbetet inkluderar kartläggning av intressenternas kompetensnivå och behov för att utforma utbildningspaket i form av onlinekurser, seminarier och workshops och vidare lägga grunden för en nationell strategi för att kunna driva och påverka policyprocesser. Kunskap om spårbarhet är en fråga för både organisationer/företag, den offentliga sektorn och enskilda personer. För att få en bild av kunskapsläget kommer enkäter, intervjuer och workshops att genomföras med parter i det växande antal projekt som redan finns inom spårbarhetsområdet. Den samlade kunskapen kommer att användas för att skräddarsy informationsinsatser riktade till olika grupper och ligga till grund för en nationell strategi med syfte att driva på och påverka policyprocesser.

Partner

Axfoundation, Chalmers Industriteknik, GS1 Sweden, TCO Development, QCM group, RISE och SIS.

Kontakt

Sophie Charpentier

Delprojektledare
Chalmers Industriteknik