Hoppa till innehåll

Utbildningar inom spårbarhet – nästa steg för att öka medvetenheten

22 september 2023

Svenska företag och organisationer står inför en stor utmaning i och med kommande lagkrav om spårbarhet. Projektet Trust4Value arbetar fram ett lättillgängligt utbildningsmaterial om spårbarhet för att svenska aktörer ska bli bättre rustade inför framtiden.

Projektet Trust4Value har identifierat ett behov av ökad kunskap kring spårbarhet bland svenska företag och organisationer. Eftersom kommande lagstiftningar ställer krav på produkters spårbarhet behöver det ske ett kunskapslyft. För att öka medvetenheten planerar Trust4Value att ta fram ett enklare utbildningsmaterial om spårbarhet. Målet är att sätta ihop ett kurspaket som förklarar vad spårbarhet är, hur det fungerar och varför företag behöver anpassa sig efter detta. Eftersom kunskapsnivån fortfarande är relativt låg behöver utbildningarna bestå av kort och koncis information som knuffar företagen i rätt riktning, mot ett spårbarhetstänk.

– Det är bråttom med att ställa om och därför är det viktigt att avdramatisera och ge tydliga instruktioner kring hur man kan nå upp till de nya lagstiftningarna om spårbarhet. Vi vill visa för företag att det inte behöver vara så svårt att ta första steget, säger Marie-Louise Lagerstedt Eidrup, projektledare på Chalmers Industriteknik och delaktig i projektet Trust4Value.

Det är viktigt att ge tydliga instruktioner kring vad nästa steg är. Utbildningsmaterialet kommer inte bara förklara begrepp och terminologi för att skapa ett gemensamt språk kring spårbarhet utan också innehålla konkreta förslag på lösningar på de utmaningar som företag kommer att ställas inför. Det kommer till exempel finnas förslag på vilken produktinformation som är intressant att inkludera och hur man kan anpassa information efter målgrupp.

Skapa motivation

Jörgen Ekblad, Ulf Asklund och Gunilla Elmenius från QCM är delaktiga i att ta fram utbildningsmaterialet. De menar att det är viktigt att motivera företag och visa för dem att det kan gynna deras verksamhet att uppfylla de nya direktiven. Att ha spårbarhet till sin information kopplad till produkten gör till exempel att man som företag kan ställa tydligare krav på produktutveckling, tillverkare och leverantörer, exempelvis på information som rör hållbarhet och sociala förhållanden. Spårbarhet kan även hjälpa företagens kunder att göra medvetna val i sin konsumtion, vilket kan vara konkurrenskraftigt.

Utbildningsmaterialet släpps under slutet av 2023. Materialet kommer att vara gratis och tillgängligt för alla.

Vill du komma i kontakt med Trust4Value? Kontakta sophie.charpentier@chalmersindustriteknik.se

Om Trust4Value

Syftet med projektet är att kraftsamla inom området spårbarhet genom att på bred front öka organisationers kunskap om och förståelse för hur data som genereras inom spårbarhetskedjan kan nyttjas för att möta de krav som ställs i existerande och kommande lagstiftning, och hur dessa påverkar den egna verksamheten så väl som ledet före och efter.

Projektet leds av Chalmers industriteknik som genomför arbetet tillsammans med GS1 Sweden, RISE, Svenska institutet för standarder (SIS), TCO development, QCM och Axfoundation.

Trust4Value pågår fram till slutet av 2023.

Läs mer om projektet

Ulf Asklund, Jörgen Ekblad och Gunilla Elmenius från QCM.