Hoppa till innehåll

KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

KEEP syftar till att utveckla ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter för att främja och effektivisera hållbar nyproduktion, återanvändning och materialåtervinning.

Elektronikavfallet ökar i snabb takt. Under 2019 kasserades mer än femtio miljoner ton gammal elektronik globalt. Från 2014 till 2019 ökade denna siffra med 21 procent och förväntas fördubblas före 2050 (Global e-waste partnership).

Den övergripande visionen för delprojektet KEEP är att utveckla ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska (EE) produkter. Detta är i linje med EU:s uppmaning om ett elektroniskt pass för EE-produkter som först nämndes 2019 (The European Green Deal, COM (2019)) för att tillhandahålla information om en EE-produkts ursprung, sammansättning, demonteringsmöjligheter och hantering i slutet av livscykeln. Idag finns det en uppenbar brist på sådan information och därför ett stort behov av att utveckla en spårbarhetslösning för att hålla reda på informationen.

KEEP har samlat 23 partners för att underlätta informationsdelning genom en spårbarhetslösning som samlar in information om EE-produkter från alla stadier i en produkts livscykel. Detta kommer att hjälpa alla inblandade att minska avfallet, behålla värdet och förlänga livslängden för EE-produkter.

Projektet startade med en förstudie 2018 och finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. För närvarande befinner det sig i fas tre, där potentiella lösningar testas med partners och verkliga, levande data genom hela värdekedjan.

Prototypen från fas två finns tillgänglig online:

PROTOTYP

Här kan du ta en demo genom att välja en av sex möjliga roller som livscykelaktör och spåra information om utvalda produkter från våra projektpartner.

Partner

Chalmers Industriteknik, Boid, ASCDI, Blippa, ChainTraced, Circularise, Clas Ohlson, Dustin, El-Kretsen, Foxway, GIAB, GS1 Sweden, Kezzler, Lenovo, Trapper Data, Norsirk, Scandigruppen, Smithereens, TCO Development, Telia, Techbuddy, The Circularity Hub, Transparent, Twist Solutions.

Kontakt

Sophie Charpentier

Delprojektledare
Chalmers Industriteknik