Hoppa till innehåll

KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

Slutrapport

I projektet KEEP undersökte vi användningen av ett spårbarhetssystem för elektrisk och elektronisk utrustning (EE) för att främja och förbättra hållbar nyproduktion, återanvändning och återvinning.

Elektronikavfallet ökar i snabb takt. Under 2019 kasserades mer än femtio miljoner ton gammal elektronik globalt. Från 2014 till 2019 ökade denna siffra med 21 procent och förväntas fördubblas före 2050 (Global e-waste partnership).
Den övergripande visionen för delprojektet KEEP, som slutfördes i mars 2024, var att undersöka användningen av ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska (EE) produkter. Detta är i linje med EU:s uppmaning om ett digitalt produktpass för produkter som säljs i Europa som först nämndes 2019 (The European Green Deal, 2019).

Ett digitalt produktpass förväntas ge information om en produkts ursprung, sammansättning, demonteringsmöjligheter och hantering i slutet av livscykeln. Idag finns det en uppenbar brist på sådan information och därför ett stort behov av att utveckla en spårbarhetslösning för att göra denna information tillgänglig.

Att ha ett så mångsidigt konsortium har varit en styrka, eftersom vi har kunnat samla in ett brett spektrum av perspektiv. Implementeringen av det digitala produktpasset är en mångfacetterad utmaning som kräver samarbete och genomtänkta tillvägagångssätt. Resultaten och lärdomarna från projektet understryker vikten av tålamod, att börja i liten skala och att fokusera på värdedriven information för att ta itu med denna komplexa fråga.

Det är viktigt att inse att även om detta markerar slutet på KEEP-projektet, så är det bara början på en bredare resa mot förbättrad spårbarhet och dess konsekvenser. De insikter som vunnits och de lärdomar som dragits fungerar som en grund för framtida utforskning och förbättring inom detta område.

Prototypen från fas två finns tillgänglig online. Här kan du ta en demo genom att välja en av sex möjliga roller för livscykelaktörer och spåra information om utvalda produkter från våra projektpartner.

PROTOTYP

Inom projektet genomfördes flera pilotstudier för spårbarhet genom värdekedjan. Nedan hittar du presentationer som gjordes vid KEEP:s slutmöte den 21 mars 2024.

Pilot Trapper Data

Pilot GIAB

Pilot Telia

Pilot El-Kretsen

GS1 om internationella standarder

Slutmöte för projektet 21 mars 2024

Partner

Chalmers Industriteknik, Boid, ASCDI, Blippa, ChainTraced, Circularise, Clas Ohlson, Dustin, El-Kretsen, Foxway, GIAB, GS1 Sweden, Kezzler, Lenovo, Trapper Data, Norsirk, Scandigruppen, Smithereens, TCO Development, Telia, Techbuddy, The Circularity Hub, Transparent, Twist Solutions.

Kontakt

Sophie Charpentier

Delprojektledare
Chalmers Industriteknik