Hoppa till innehåll

Utbildningen som ger dig koll på spårbarhet

31 januari 2024

Trust4Values utbildningsserie i fyra delar gör dig redo för nya krav på marknaden. Vill du få bättre koll på vad som menas med spårbarhet, lära dig om digitala produktpass och få tips på hur din organisation kan förbereda för kommande lagkrav och förväntningar? Experter från projektet Trust4Value har satt ihop en utbildning där du på en dryg timme får en bra grund att stå på.

Under de kommande åren väntas kraven på spårbarhet för produkter och material skärpas markant, exempelvis genom digitala produktpass. Företag måste då bland annat kunna visa vad produkter och material innehåller, var de kommer ifrån och hur arbetsförhållandena sett ut genom hela kedjan.
När projektet Trust4Value genomförde en kartläggning om det generella kunskapsläget kring spårbarhet visade det sig att många organisationer och företag inte är tillräckligt förberedda för kommande spårbarhetskrav. För att bidra till en allmän kunskapshöjning har en rad experter som deltar i projektet nu arbetat fram en utbildningsserie där de presenterar grunderna för spårbarhet och varför det är viktigt. Du får också bra tips på hur du kommer i gång samt en förståelse av de olika begrepp som används när man talar om spårbarhet.

Utbildningen är uppdelad i fyra kortare presentationer där du på lite drygt en timme hinner lära dig mer kring följande fyra teman:

Del 1 – Vad är spårbarhet?

Del 2 – Regelverket för digitala produktpass.

Del 3 – Hur får vi en gemensam förståelse av alla begrepp?

Del 4 – Så drar du gång spårbarhetsarbetet!

Utbildningen ger en bra grund och förhoppningen är att den ska bidra till ökad medvetenhet, kunskap och intresse kring hur spårbarhet kan bidra till hållbar omställning och ökad konkurrenskraft. Området rör sig dock snabbt och det finns stora vinster i att fortsätta följa med i utvecklingen framöver.

– Att delta i aktiviteter kring spårbarhet, som att ta kontakt med vårt projekt eller den större satsningen Trace4Value, där vi ingår, är ett bra sätt att få omvärldsbevakning och följa arbetet, säger Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik och projektledare för Trust4Value.