”Hållbarhet är en viktig utmaning för de strategiska innovationsprogrammen och Trace4Value ger oss en unik möjlighet att arbeta tillsammans över flera branscher och bidra till att accelerera industrins omställning”

 Storsatsning på spårbarhet för hållbara industriella värdekedjor

 Det brådskar med insatser som kan bidra till industrins omställning och det krävs nya modeller för samverkan över traditionella industri- och sektorsgränser för att öka takten i omställningen. Projektet Trace4Value samlar aktörer från flera branscher för att sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation där omställningen mot klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva och resilienta värdekedjor en förutsättning för många svenska styrkeområden.