Hoppa till innehåll

Spårbarhet för hållbara värdekedjor

Prenumerera på nyhetsbrev

Trace4Value kraftsamlar för omställning – med fokus på spårbarhet

Vi samlar partners från flera branscher för att ta itu med den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och övergången till klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva och resilienta värdekedjor. Projektets fokus är spårbarhet för hållbara värdekedjor, baserat på premissen att svensk industri är global och inbäddad i globala värdekedjor. Genom ömsesidigt lärande mellan branscher sprids resultaten långt utanför projektet.

Trace4Value är ett unikt tillfälle där intressenter från olika områden förs samman för att lära av varandra och ta itu med spårbarhet ur ett värdekedjeperspektiv. Grunden för projektet är ett samarbete mellan sex strategiska innovationsprogram och Delegationen för cirkulär ekonomi.

Projektet är organiserat i domänspecifika delprojekt med det gemensamma målet att påskynda den gröna omställningen i relevanta sektorer – och att inspirera andra att lära och engagera sig.

Projektet leds av RISE och finansieras av Vinnova och partnerorganisationerna.