Hoppa till innehåll

Ny rapport om möjligheter och utmaningar med digitala produktpass

21 februari 2024

Vad innebär införandet av digitala produktpass för företag inom mode- och textilindustrin? Detta är vad Eveliina Lehtisalo har undersökt i sin masteruppsats vid Aalto-universitetet i Finland, inom Trace4Value-projektet.

Digitala produktpass (DPP) kommer att införas för textilier senast 2030 och kommer att kräva att företagen samlar in mer data om sina material och produkter och presenterar den för sina kunder.

Studien undersökte möjligheter och utmaningar som DPP introducerar för textil- och modeföretag, och involverade sju nordiska modeföretag och en återvinningsaktör. Resultaten visar att DPP kan hjälpa företag att bli mer transparenta genom att göra det lättare att hålla reda på sina produkter och leverantörer genom effektivare datahantering.

DPP kan också öka konsumenternas engagemang, bidra till bättre riskhantering i leverantörskedjorna och öka användningen av cirkulära lösningar. De deltagande företagen hade liknande åsikter om potentialen med produktpass, med vissa skillnader, särskilt när det gäller möjligheterna inom effektivitet och cirkularitet.

Men det finns också utmaningar, till exempel leveranskedjans komplexitet, brist på resurser och teknisk kapacitet, oklarhet om informationskravens värde och ändamålsenlighet samt branschens beredskap för genomförande.

-DPP har stor potential att ta branschen framåt inom hållbarhet, något som också konstaterats i tidigare studier. Men det kommer inte att vara någon enkel uppgift att uppnå ett branschomfattande antagande. Och det är viktigt att komma ihåg att DPP bara är en del av de större hållbarhetsinitiativen, säger Eveliina Lehtisalo.