Hoppa till innehåll

Ta del av utbildning och nätverk kring spårbarhet

24 april 2024

Spårbarhet är ett område under snabb utveckling och de lösningar som tas fram bidrar till mer hållbara och säkra värdekedjor för material, produkter och tjänster. Samtidigt växer kraven på att alla aktörer i kedjan ska göra sin del för att bidra till helheten. Så nu gäller det att hänga med!

I projektet Trust4Value, finansierat med stöd från Vinnova och Naturvårdsverket, har experter inom spårbarhetsområdet samlats för att identifiera vilka insatser som krävs inom utbildning och på policyområdet för att stärka svenska organisationers kapacitet när det kommer till att optimera nyttan och möta kraven.

För att rusta svenska aktörer inför kommande krav och säkerställa att de får rätt stöd genomförde projektet en studie där 35 organisationer besvarade en enkät eller deltog i intervjuer. Resultatet visade att många hade en låg medvetenhet om att spårbarhet blir en allt viktigare juridisk fråga och att behovet av kunskapshöjande insatser var stort.

För att möta upp resultaten i studien har projektgruppen tagit fram en utbildningsmodul där experter går igenom grunderna för spårbarhet och ger konkreta tips och råd på hur du kommer igång. Utbildningen är öppen för alla och består av fyra kortare avsnitt som du hittar här.

För att sprida resultaten och bjuda in till vidare arbete har Trust4Value genomfört ett slutwebinarium där de olika insatserna presenterades. Under webinariet presenterade också inbjudna talare från Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten som alla gav uppdateringar kring spårbarhet utifrån sina olika roller och verksamhetsområden. Du kan ta del av hela webinariet eller titta på enstaka presentationer som kanske intresserar dig extra:

Introduktion om projektet, mål och planer: Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik 

Resultat – Rapport om behov: Karin Vestlund Ekerby, SIS

”Hur påverkas små och medelstora företag av ekodesignförordningen”: Caroline Dahlbom, Tillväxtverket 

Resultat –  Utbildningsserie­: Marie-Louise Lagerstedt Eidrup, Chalmers Industriteknik

Hur Vinnova tänker kring att arbeta med spårbarhet: Erik Borälv, Vinnova 

Rekommendationer för företag: Selma Elmgren, Energimyndigheten

Resultat – Fortsatta insatser: Raul Carlsson, RISE 

Summering och nästa steg: Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik 

Projektets slutwebinarium genomfördes i samverkan med spårbarhetssatsningen Trace4Value, där en lång rad projekt utöver Trust4Value ingår. Såväl Malin Rosqvist, projektledare på RISE och ansvarig  för Trust4Value och Sophie Charpentier, projektledare på Chalmers Industriteknik och ansvarig för Trust4Value, betonar vikten av att arbeta tillsammans och att följa med i utvecklingen kring spårbarhet. Det finns ett stort behov av koordinering och nätverksbyggande framåt, inte minst som många företag uttalat att de inte har den kunskap de behöver för att förbereda sig.

-RISE och Chalmers industriteknik tar gärna ansvaret. Vi tycker att det behövs en plattform där vi kan hålla i kunskapen och stötta företagen. Vi för diskussioner med olika finansiärer och undersöker hur vi kan bidra till nya utlysningar och till de nya Impact innovation-program som startats eller planeras för framåt, säger Sophie Charpentier.

Ett tips för att följa med i det pågående arbetet är att prenumerera på nyhetsbrevet från Trace4Value, du registrerar dig enkelt här 

Har du frågor eller funderingar eller vill komma i kontakt med Trace4Value eller någon av experterna som ingår i de olika delprojekten är du varmt välkommen att kontakta malin.rosqvist@ri.se eller sophie.charpentier@chalmersindustriteknik.se