Hoppa till innehåll

Öppet projektmöte

27 september 2023
10:00 – 12:00

10.00: Välkomna – introduktion
Malin Rosqvist, PiiA & RISE​

10.10:  CIRPASS: Uppdatering ur ett europeiskt perspektiv: ​
Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik​

10.30: Uppdateringar från delprojekten:​

  • Digitala tvillingar i cirkulära värdenätverk: Karin Wannerberg, Ragn-Sells​
  • Digitala produktpass inom textil: Jenny Wärn, TrusTrace

10.50: Gästprojekt från Metalliska material:​

  • MaReAl: Lucia Lattanzi, Jönköping University​
  • IMPACT: Toni Bogdanoff, Jönköping University​

11.10: Uppdateringar från delprojekten:​

  • Trust4Value – Policyutveckling för hållbar industri: Karin Vestlund Ekerby, Svenska Institutet för Standarder
  • KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system: Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik​
  • Informationsintegration och delning: Vilhelm Verendel, Chalmers Industriteknik​

11.30: Från förstudier till stora projekt: ​
Hälsningar från VinnVäxt Klimatledande processindustri / Västsvenska kemi- och materialklustret: Hanna Paradis​

11.40: Spårbarhet i avfall: Kenneth Pettersson, Naturvårdsverket ​

11.50: Summering och fortsättning av projektet: ​
Malin Rosqvist