Hoppa till innehåll

Öppet projektmöte

6 december 2023
13:00 – 15:00

13.00: Introduktion och välkomsthälsning:
Malin Rosqvist, PiiA & RISE

13.10: Organisering av marknader – perspektiv på hållbarhet och industriell symbios: Staffan Furusten, chef för SCORE, Centrum för forskning om offentlig sektor, och professor vid Stockholms universitet

13.30: Korta uppdateringar från några av delprojekten.

Digitala tvillingar i cirkulära värdenätverk: Karin Wannerberg, Ragn-Sells

Digitala produktpass inom textil: Jenny Wärn, TrusTrace

13.50: Cirkulär livsmedelsproduktion för framtida generationer: Michael Augustsson och Patrik Granström, Global Food Parks

14.10: Korta uppdateringar från några av delprojekten.

Trust4Value: policy för en hållbar industri: Marie-Louise Lagerstedt Eidrup, Chalmers Industriteknik

KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system: Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik

Integration och delning av information: Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik

14.30: tbd

14.50: Sammanfattning och tack för idag: Malin Rosqvist

Varmt välkommen!