Hoppa till innehåll

Storsatsning om 31 miljoner till banbrytande vattenprojekt

18 december 2023

Unity4Water är ett nyskapande initiativ från RISE och Mälardalens Universitet som kombinerar den senaste tekniken med samhällsvetenskap. Projektet strävar efter att revolutionera återanvändning av avloppsvatten och processvatten för att använda det som en resurs inom matproduktion. Treårsprojektet har nyligen säkrat en betydande finansiering på sammanlagt 31 miljoner kronor.

Genom att integrera avancerade system, automatisering och sensorer tar Unity4Water sikte på att optimera återanvändningen av avloppsvatten och processvatten. Syftet är att presentera framgångsrika, hållbara metoder för omvandling av avloppsvatten och processvatten till resurser för bevattning av grödor.

– Vatten och tillgången på vatten är en allt viktigare fråga för processindustrin som konsumerar stora mängder vatten, både i Sverige och utomlands. Unity4Water är ett strategiskt projekt för oss, vilket betyder att det har stöd från programmets styrelse och kommer att genomföras i tätt samarbete med programmets ledning, säger Malin Rosqvist, projektledare på RISE för PiiA – Processindustriell IT & Automation.

Förväntade effekter och resultat

Genom att sätta en ny standard för återvinning och värdeskapande av vatten inom matproduktion förväntas Unity4Water leda till en grön omställning och paradigmskifte i synen på vatten och andra resurser. Projektet kommer att fungera som en forskningsenhet och show-case för att visualisera och engagera intressenter. Målet är att optimera systemet för framtida kommersialisering och expandera den innovativa tekniken internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet koordineras av Mälardalens universitet (MDU) och drivs i samarbete med RISE samt involverar nära samarbete med alla projektpartners. En forsknings- och demonstrationsenhet kommer att etableras vid MDU, där behandlat vatten från olika samhällskällor används för bevattning av bladgrönsaker. Genom ett antal arbetspaket kommer projektgruppen accelerera resultaten till tester nära industrin.

– I vår snabba och föränderliga värld, där klimatförändringar och en växande befolkning utgör allvarliga utmaningar, är det avgörande att vi omvärderar vårt sätt att använda vatten, energi och producera mat. Vatten ska aldrig ses som ett avfall. I stället behöver vi se på allt vatten; dricksvatten, avloppsvatten och processvatten, som en enda resurs och där denna resurs alltid värderas högt. Vi har inte längre råd att slösa på vårt vatten, säger Monica Odlare, professor i miljöteknik och koordinator för Unity4Water.

Arbetet i Unity4Water utförs inom Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektets totala budget är 31 miljoner kronor, där drygt hälften kommer från innovativa företagspartners.

Läs mer om projektet