Hoppa till innehåll

Öppet projektmöte – Digitala produktpass och introduktion av utbildningsmoduler om DPP

20 mars 2024
13:00 – 16:00

13.00-14.30

13.00 Introduktion: Malin Rosqvist, projektledare Trace4Value

13.05 Uppdatering från delprojekten:

13.05 Unity4Water och Cirkulärt kretslopp för näringsämnen och matproduktion – Monica Odlare, Mälardalen University

13.20 KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system – Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik

13.30 Digitala tvillingar i cirkulära värdenätverk – Karin Wannerberg, Ragn-Sells

13.40: Digitala produktpass för textiler: Jenny Wärn, TrusTrace

13.45 Digitala produktpass för textil- och modeföretag: Möjligheter och utmaningar. – Eveliina Lehtisalo, Aalto University (rapport finns att läsa HÄR

14.00 Produktpass för möbler – Karolina Kazmierczak, Chalmers Industriteknik

14.20 ESPR och regelverk – Vilhelm Verendel, Chalmers Industriteknik

14.30-16.00 Slutmöte för delprojektet Trust4Value

Trust4Value: Målet med projektet är att kraftsamla inom området spårbarhet genom att öka organisationers kunskap om och förståelse för hela spårbarhetskedjan. Vi kommer att presentera resultaten från vår kartläggning av branschens behov kopplat till spårbarhet, prata om de utvecklade utbildningsmodulerna och diskutera hur vi ser på att arbetet med spårbarhet kan fortsätta i framtiden.

14.30 Introduktion om projektet, mål och planen: Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik

14.40 Resultat – Rapport om behov: Karin Vestlund Ekerby, SIS

14.50 Presentation av rapport ”Hur påverkas små och medelstora företag av ekodesignförordningen” – Caroline Dahlbom, Tillväxtverket

15.05 Resultat – Utbildningsserie: Marie-Louise Lagerstedt Eidrup, Chalmers Industriteknik

Utbildningsmodulerna hittar du HÄR

15.15 Hur Vinnova tänker kring att arbeta med spårbarhet: Eric Borälv, Vinnova

15.30 Rekommendationer för företag – Selma Elmgren, Energimyndigheten

15.45 Resultat: Fortsatta insater, Raul Carlsson, RISE

15.55 Summering och nästa steg Sophie Charpentier, Chalmers Industriteknik

Varmt välkommen!