Hoppa till innehåll

Spårbarhet ger elprodukter ett längre liv

19 oktober 2023

Värde förloras när man blir av med information om en produkt. Elektroniska och elektriska produkter som slängs är ofta inte färdiganvända, men en brist på information gör att man inte vet vad man ska göra med dem. För att förhindra detta arbetar projektet KEEP med att göra elprodukter mer spårbara. Projektet har nyligen genomfört ett pilottest där företag fått testa identitetsbärare kopplade till digitala produktpass på sina produkter.

Hannes Mäki, TCO Certified.

KEEP, som är ett av delprojekten i Trace4Value, lett av Chalmers Industriteknik, har sedan 2018 arbetat med att undersöka hur man kan göra elektroniska och elektriska produkter mer spårbara.

Med hjälp av digitala produktpass (DPP) ska man kunna överföra information mellan olika faser i en produkts livscykel och det ska även finnas information om hur man återbrukar eller reparerar en produkt. Detta leder till ett mer cirkulärt system med produkter som lever längre.

– Det är egentligen inte så komplicerat med spårbarhet. Det har på sätt och vis funnits länge. Ofta är spårbarheten bra en bit i en produkts livscykel, men tillgång till informationen försvinner ofta mellan de olika stegen. Det handlar om att anpassa systemen som redan finns och göra så att de kan prata med varandra genom hela livscykeln. Standardiserade identitetsbärare som fungerar i livscykelns alla faser är en viktig komponent för att möjliggöra detta, säger Hannes Mäki som representerar TCO Certified inom KEEP.

Från abstrakt idé till verklighet

Kalle Ekdahl, arbetspaketsledare KEEP.

Projektet har genomgått tre faser. Det började i KEEP 1, som ett utforskande projekt där företag och organisationer med ett intresse för produktspårbarhet skulle kunna samarbeta och utbyta idéer. Till exempel genom att undersöka hur de på bästa sätt skulle kunna förbereda sig inför kommande lagstiftningar om spårbarhet. I KEEP 2 skapades en prototyp av digitala produktpass för elektroniska och elektriska produkter. KEEP 1 och 2 har finansierats av Vinnova.

I nuläget befinner sig projektet i den tredje fasen, KEEP 3, inom Trace4Value. Man har nu, i ett samarbete mellan cirka 25 aktörer, tagit fram pilottester med identitetsbärare och digitala produktpass som testats på elprodukter. Med i KEEP är bland annat Clas Ohlson, Blippa och Trapper Data som varit involverade i att sätta en QR-kod på utvalda produkter för att förbereda sig på en framtid med hårdare krav på spårbarhet.

– Generellt har inställningen till och hanteringen av identitetsbärare varit bra. En från mitt perspektiv positiv överraskning är hur relativt enkelt det verkat vara för företagen att sätta QR-koder på sina produkter. Dock ska vi komma ihåg att den i ett test har satts på förpackningen och inte på själva produkten och i ett annat test placerades den på ett ergonomiskt tangentbord där det redan fanns en stor etikett. Det blir en större utmaning att placera en identitetsbärare på en högprofilerad designprodukt, som till exempel en iPhone, säger Kalle Ekdahl, UX-designer på Boid och arbetspaketsledare i KEEP-projektet.

Början på något nytt

KEEP håller nu på att slutföra pilottesterna och dokumentera resultatet. KEEP 3 närmar sig sitt slutskede, men utvecklingen av spårbarhet går nu fort och intresset ökar. Identitetsbärare kopplade till digitala produktpass kommer synas mer och mer i butiker och det första EU-direktivet om digitala produktpass kopplat till elprodukter väntas komma inom några år.

Framtidsvisionerna är enligt Ekdahl och Mäki att bygga vidare på det KEEP har startat och arbetet med spårbarhet fortsätter, men på nya sätt.

– Det har varit en utmaning att komma igång med detta, men nu är bollen i rullning och utvecklingen går fort. Det är en spännande framtid, avslutar Hannes Mäki.

Identitetsbärare: En fysisk etikett, till exempel en QR-kod, som kan skannas för att få tillgång till det digitala produktpasset.

Digitalt produktpass (DPP): Digital data kopplat till en specifik produkt som tillhandahåller relevant information under produktens livscykel.

Identitetsbärare och digitalt produktpass.