Hoppa till innehåll

TrusTrace i samarbete för att testa digitala produktpass i textilbranschen

6 september 2023

Pressrelease

STOCKHOLM, — TrusTrace, ett globalt SaaS-företag (Software as a Service) med en marknadsledande plattform för produktspårning och efterlevnad, annonserade idag sin medverkan i Trace4Value-projektet, där TrusTrace kommer att testa en lösning för digitala produktpass (DPP) för att främja hållbarhet genom öppenhet.

Målet med DPP är att främja hållbar produktion, möjliggöra övergången till en cirkulär ekonomi och hjälpa konsumenter att göra mer hållbara val.

”Vårt mål är att effektivt testa hur ett DPP kan fungera i praktiken – och förbereda oss inför framtida implementering”, säger TrusTrace medgrundare och VD Shameek Ghosh. ”TrusTrace har en unik position och är pionjärer inom området, baserat på den erfarenhet vi har av att hjälpa varumärken att kartlägga och spåra sina leveranskedjor. Genom att arbeta tillsammans med dussintals branschledande företag kommer Trace4Value-projektet att låta oss utforska de möjligheter och utmaningar som DPP kommer att innebära för textil- och modeföretag och hjälpa hela branschen att följa de nya direktiven före 2030.”

Projektet finansieras delvis av Vinnova och samordnas av RISE Research Institute of Sweden. De partners som arbetar med DPP-projektet är TrusTrace, Marimekko, Kappahl, Elis, SIS Svenska institutet för standarder, GS1 Sweden, TEXroad Foundation, Circularista, 2bPolicy, Trimco Group, Rudholm and Haak och Aalto University. Det bredare Trace4Value-projektet omfattar över 65 partners och fokuserar på spårbarhet och datadelning inom olika branscher.

Trace4Values DPP kommer att testas genom att tagga utvalda produkter under produktion från Kappahl och Marimekko med en identitetsbärare som lagrar prioriterad öppen data och data om leveranskedjan. Sedan kan produktinformationen hämtas till en mobil enhet direkt via en QR-kod. Digitala produktpass kommer att utgå från befintliga globala standarder för att säkerställa interoperabilitet och smidig informationsdelning med alla aktörer i värdekedjan.

Tagit fram dataprotokoll

Förutom att utveckla det konsumentinriktade gränssnittet som tillhandahåller produktdata, har TrusTrace i samarbete med partners även utvecklat ett dataprotokoll som effektivt prioriterar informationen i produktpasset baserat på data från leveranskedjan och lagstiftning. Data kommer bland annat att inkludera ett Global Trade Identification Number, relevanta varukoder, dokument om efterlevnad, information om eventuellt skadliga ämnen och om tillverkaren.

LADDA NED DATAPROTOKOLL

”Lagstiftningen har ännu inga standard-dataprotokoll, så vi har utvecklat ett dataprotokoll som är tillgängligt för nedladdning på hemsidorna för TrusTrace och Trace4Value”, sa Ghosh. ”Vi skapar inte en separat standard, utan testar och lär oss, och protokollet kommer att uppdateras kontinuerligt när detaljerna om EU-lagstiftningen tar form. Protokollet är utformat för att vara flexibelt för att säkerställa att vi kan anpassa oss till alla framtida förändringar.”

Staffan Olsson, Head of Public Affairs på GS1 Sweden, förklarar att standarder krävs för att produktpass ska kunna utvecklas: ”Den kommande lagstiftningen kommer att kräva att varumärken följer en standardiserad metod för utbyte av information med hjälp av ett globalt affärsspråk. Som ledande inom globala standarder för att identifiera, fånga och dela information kan GS1 spela en viktig roll i att möjliggöra för varumärken att unikt identifiera och dela information i en DPP.”

Laura Linnala, projektledare för cirkulär ekonomi på SIS, tillägger: ”Ett brett utbud av standarder är för närvarande användbart för att implementera en DPP, och nya standarder kommer att utvecklas och finnas tillgängliga när regleringen träder i kraft i Europa.”

Företag är positiva

Pilotprojektet lägger grunden för standardisering, samtidigt som det möjliggör för företag att få en bättre förståelse för vad DPP kommer att innebära.

Kappahls hållbarhetsdirektör, Sandra Roos, tillägger: ”Trace4Value-projektet har visualiserat för oss på Kappahl vad ett digitalt produktpass är. Det är ett effektivt sätt för organisationen att förbereda sig för den kommande lagstiftningen och samarbeta praktiskt i ett pilotprojekt.”

Kraven för DPP utvecklas av EU kommissionen som en del av dess bredare strategi för att skapa en mer hållbar och cirkulär ekonomi i Europa. DPP-kraven ingår i EUs ekodesigndirektiv for Sustainable Product Regulation (ESPR), som i sin tur ingår i European Green Deal under the Sustainable Textile Strategy.

Marimekkos hållbarhetschef, Marjut Lovio; ”Digitala produktpass syftar till att öka öppenheten och spårbarheten av produkter för att möjliggöra förbättrad kommunikation med konsumenterna. Pilotprojektet kommer att hjälpa branschen att förbereda sig inför kommande regler och föra oss ett steg närmare en cirkulär ekonomi.”

DPP är också nära kopplat till Circular Economy Action Plan, som syftar till att främja en cirkulär ekonomi i Europa genom att minska avfall och säkerställa att produkter och material återanvänds och återvinns så mycket som möjligt. Digitala produktpass tillhandahåller information om produkters miljöpåverkan och spårbarhet, medan ekodesign fastställer minimikrav på miljöhänsyn för produkter. Tillsammans uppmuntrar de tillverkare att designa mer hållbara och resurseffektiva produkter, vilket kan bidra till att minska miljöpåverkan från produkter under hela deras livscykel.

”Vårt mål med projektet är att öka spårbarheten och cirkulariteten i värdekedjorna,” avslutar Ghosh. ”Med ett globalt identifieringssystem för en vara och dess beståndsdelar kan vi koppla den till flera informationskällor med olika slags data, för att möjliggöra tillgänglig spårbarhet av produkter för konsumenter, varumärken och myndigheter.”

Om TrusTrace

TrusTrace grundades 2016 och erbjuder en marknadsledande plattform för spårbarhet och efterlevnad i leveranskedjan, vilket gör det möjligt för varumärken och leverantörer över hela världen att standardisera hur data om spårbarhet i leveranskedjan och material samlas in, digitaliseras och delas. Genom att tillhandahålla tillgång till validerad data om leveranskedjan ger TrusTrace varumärken möjlighet att känna till, bevisa och förbättra leveranskedjans påverkan. Datan kan användas för riskhantering, efterlevnad, produktinformation, beräkningar av miljöavtryck, möjligheten att tryggt och enkelt dela data om produkters ursprung och påverkan, och mycket mer.

TrusTrace leder globala spårbarhetsprogram för många av världens största varumärken och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med kontor i Indien, Frankrike och USA. Besök gärna www.trustrace.com för att lära dig mer.

Om Trace4Value

Projektet Trace4Value sammanför partners från flera branscher för att tackla den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och övergången till klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva och motståndskraftiga värdekedjor. Fokus för projektet är spårbarhet för hållbara värdekedjor, baserat på premissen att den svenska industrin är global och integrerad i globala värdekedjor. Genom ömsesidig inlärning mellan branscher sprids resultaten långt bortom projektet.

Projektet är organiserat i domänspecifika delprojekt med det gemensamma målet att accelerera den gröna övergången inom relevanta sektorer – och att inspirera andra att lära och engagera sig. Projektet bygger på ett samarbete mellan fem strategiska innovationsprogram och delegationen för cirkulär ekonomi.

Projektet hanteras av RISE och finansieras av Vinnova och partnerorganisationerna.

Läs mer om projektet.